Przekazy Pieniężne Western Union

W naszych placówkach  realizujemy przekazy pieniężne Western Union typu Will Call, także Quick Pay.

W niektórych placówkach mogą Państwo zrealizować przekazy zagraniczne, wpłaty i wypłaty,  w trzech walutach: złotych polskich (PLN), dolarach amerykańskich (USD) i funtach brytyjskich (GBP). Placówki te są oznaczone na liście.

Przypominamy! Przekazy pieniężne nadawane z Polski do Polski (krajowe) mogą być wpłacane i wypłacane wyłącznie w złotych polskich (PLN). Adresy placówek na terenie całej Polski znajdą Państwo zakładce Nasze placówki.

Rozważamy wzbogacenie naszej oferty w palcówkach własnych o przekazy pieniężne 24h.


Warunki konieczne dokonania transakcji Western Union:

1. Posiadać ważny dokument tożsamości ze zdjęciem (jeden z poniższych):

 • paszport lub paszport tymczasowy (PL)
 • dowód osobisty polski
 • dowód osobisty kraju należącego do Unii Europejskiej
 • karta pobytu wydana w Polsce (seria PL lub RP)
 • Dokument Podróży Konwencja z 1951r.


2. Przy wpłacie należy;

 • dokonywać wpłaty osobiście
 • podać imię i nazwisko odbiorcy przy przekazie standardowym
 • dodatkowo podać miasto i stan przy wpłacie do USA lub Meksyku
 • dodatkowo podać hasło i odpowiedź przy wpłacie do krajów afrykańskich
 • podać numer lub nazwę firmy przy przekazach typu Quick Pay.

Uwaga! Nadawca sam przekazuje odbiorcy MTCN nadany transakcji. Należy zrobić to w bezpieczny sposób, aby osoby trzecie nie miały dostępu do danych transakcji.


3. Przy wypłacie należy;

 • podać MTCN (dziesięciocyfrowy numer transakcji)
 • podać imię i nazwisko nadawcy lub nazwę firmy będącej nadawcą
 • podać kraj nadania przekazu
 • podać kwotę przekazu